• BÖLGE BİRLİĞİMİZE BAĞLI KOOPERATİFLER İLE HALK BANKASI ŞUBE MÜDÜRLERİNİ ZİYARET
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZE BAĞLI KOOPERATİFLER İLE HALK BANKASI ŞUBE MÜDÜRLERİNİ ZİYARET
 • BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDAN KARELER
 • BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDAN KARELER
 • YURT DIŞI TETKİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME GEZİSİ
 • YURT DIŞI TETKİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME GEZİSİ
 • YURT DIŞI TETKİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME GEZİSİ
 • YURT DIŞI TETKİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME GEZİSİ
 • YENİ HİZMET BİNASI TEMEL ATMA TÖRENİ
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASI
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASI
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASI
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASI
 • YENİ HİZMET BİNASI TEMEL ATMA TÖRENİ
 • BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YENİ HİZMET BİNASI
 • TEMEL ATMA TÖRENİ
 • TEMEL ATMA TÖRENİ
 • TEMEL ATMA TÖRENİ
 • RESİM 1
 • RESİM 2
 • Resim3
 • Resim4
 • Resim5
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • İFTAR YEMEKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
 • RESİM 2
 • RESİM 3
 • RESİM 3
 • RESİM 4
 • RESİM 5
 • RESİM 6
 • RESİM 7
 • RESİM 8
 • RESİM 1
 • RESİM 1
 • RESİM 2
 • RESİM 3
 • RESİM 4
 • RESİM 5
 
 
 

03 Ekim 2014 Cuma

They typically average a
GÖLLER BÖLGE BİRLİĞİMİZİN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ HALKBANK ANTALYA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ZİYARETLERİ

'Göller Bölge Birliği Başkanımız Sayın Ahmet TURAL, Bölge Birliğimizin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Halkbankası Antalya Bölge Koordinatörü Sayın Rifat Ertuğ KOÇ' ' .... Devamını Okuyunuz12 Eylül 2014 Cuma

They typically average a
BÖLGE BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

'Merkez Birliğimizin 24 Eylül 2014 tarih ve 2014 / 13 Sayılı Genelgesine istinaden yürürlüğe konmuş olan " Kooperatif Takibindeki Borçların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili " Bil' .... Devamını Okuyunuz12 Eylül 2014 Cuma

Kooperatifçilik ?
Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar: Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik İlkelere dayalı işletmecilik:


1. Gönüllü ve açık üyelik
2. Ortakların demokratik kontrolü
3. Ortakların ekonomik katılımı
4. Özerklik ve bağımsızlık
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6. Kooperatifler arası işbirliği
7. Topluma karşı sorumluluk

 

AKSU
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi

  F.Mustafa ŞENOL
 
  Aksu / ISPARTA
  0246 3412131
  0246 3412131
  www.aksuekk.com.tr
  aksuekk@teskomb.org.tr